Kdo podává daňové přiznání


Kdo musí podávat daňové přiznání:

 

Daňové přiznání musí podávat každý, kdo měl v daném roce příjmy :

 • z podnikání - Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
 • z pronájmu nemovité věci (dům, byt, pozemek,…), a to i krátkodobého, nebo dlouhodobě z pronájmu movité věci (auto, stoje,…),
  • z příležitostné činnosti, takzvaného ostatního příjmu (pokud není provozována podnikatelem):
  • drobný prodej zemědělských produktů
  • prodej movitých i nemovitých věcí
  • prodej nemovitosti
  • prodej cenných papírů
  • příjmy z převodu podle § 10 odst. 1, písm. c) zákona

U pronájmu a ostatního příjmu je stanoven pro povinnost podávat daňové přiznání rozhodný příjem, který z toho máte:

 • více než 6 000 Kč jste-li ještě zaměstnanec
 • více než 15 000 Kč jste-li bez jiných příjmů