Ceník


Přiznání k dani z příjmů Fyzických osob Cena od
Pouze zaměstnanec – souběh zaměstnání 500 Kč
OSVČ jen příjmy z podnikání (vč. Přehledů SP a ZP) 1 500 Kč
* zpracování daňové evidence, podkladů individualně
Zaměstnanec s ostatními příjmy 1 000 Kč
OSVČ s ostatními příjmy (zaměstnání, pronáje, ostatní příjmy) 1 800 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu (zaměstnanci, důchodci, studenti, rodiče apod.) 1 500 Kč
Plná moc pro daňového poradce – prodloužení lhůty pro podání 2 000 Kč
   
Přiznání k dani z příjmů Právnických osob  
Přiznání k dani z právnických osob 5 000 Kč
Plná moc pro daňového poradce – prodloužení lhůty pro podání 5 000 Kč
   
Ceny mohou být upraveny dle rozsahu poskytovaných služeb, množství dokladů dle dohody