Daně


Nabízíme mimo jiné tyto služby:

 

  • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání (daň z příjmů právnických i fyzických osob, DPH, silniční daně, majetkové daně atd.)
  • zpracování souhrnného hlášení, intrastatu a řešní daňových otázek v zahraničním obchodě
  • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek daňovým poradcem
  • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
  • řešení daňové optimalizace
  • zřízení skupinové registrace k DPH
  • komunikace s úřady
  • …a mnoho dalšího