Účetnictví


 

 

Nabízíme Vám naši spolupráci zejména v následující oblastech:

 

 • komplextní služby v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví
 • účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace)
 • řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání (například přeměna právní formy podnikání, fúze apod.)
 • sestavování účetních závěrek včetně přílohy k účetní závěrce, výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů
 • spolupráce s auditory, daňovými poradci a úřady
 • spolupráce v oblasti konsolidací dle ČÚS a příprava podkladů pro konsolidace dle IFRS
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky (tvroba, aktualizace metodickách postupů, směrnic atd.)
 • nastavení účetniho SW a dimenzí účetnictví dle potřeb managementu podniku
 • sestavování výkazů pro statistický úřad, banky apod.
 • zajištění a příprava podkladů vč. vyplnění žádostí na dotace (specializace na dotace v zemědělství)
 • … a mnoho dalšího