Controlling a interní audit


V rámci controllingu nabízíme:

 

  • sestavování budgetů a hodnocení jejich plnění včetně komentářů a doporučení
  • tvorba finančních analýz a hodnocení (měsíční, čtvrtletní, roční)
  • hodnocení jednotilvých středisek a činností podniku
  • reporting dle požadavků klienta
  • poradenství v oblasti zpracovávání účetnictví pro lepší řízení podniku (nastavení číselníků, systém alnalytických účtů,tvorba metodických postupů a směrnic atd.)

 

V rámci interního auditu nabízíme:

  • provádění interních auditů (procesní, personální atd.) včetně návrhu změn a doporučení
  • nastavení vnitřního kontrolního systému (kontrola věcné a formální správnosti činností v podniku)
  • nastavení systému credit managementu (správa pohledávek, řízení Cash-Flow)
  • Cílem této činnosti je podat majitelmů firmy a managementu kvalitní informace pro jejich rozhodování. V rámci interního auditu se pak zaměřujeme především na zkvalitnění procesů v podniku a vybudování silného vnitřního kontrolního systému.